Условия за ползване

1. Общи условия


Общите и останалите условия, описани в това споразумение, важат за всички потребители на Rozovi.com.

Информацията, съдържаща се в Rozovi.com, включително всички текстове и изображения (картинки) са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквито и да било част от съдържанието на Rozovi.com, без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта, е забранено и ще бъде преследвано от закона.

Сайтът си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в сайта.

Дефиниции:
Rozovi.com представлява свободно достъпен виртуален информационен ресурс, който e предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си с точно определена цел – намиране на сексуален партньор.
За краткост по-долу в документа Rozovi.com може да бъде наричан „сайта”.
Потребител е всяко лице, което посещава сайта, регистрирало се е в сайта и което използва услугите, предоставени от сайта.

Rozovi.com не толерира по никакъв начин детската порнография и не показва на страниците си такива изображения.

2. Условия за ползване от нерегистрирани потребители


С разглеждането на страниците на rozovi.com, потребителите декларират, че имат навършени 18 години.

С разглеждането на страниците на rozovi.com, потребителите декларират, че нямат морални, религиозни, възрастови или законови ограничения за разглеждане на материали за възрастни, навършили са пълнолетие и се съгласяват безусловно с настоящите "Условия за ползване".
 
С разглеждане на страници от rozovi.com, потребителите декларират, че по своя воля и желание посещават  този сайт, че доброволно приемат разглеждането на материалите от сайта и няма да използват материали от сайта без съгласието на собственика.

3. Права и задължения на регистрираните потребители

С регистрацията си в сайта, потребителите декларират, че имат навършени 18 години.

Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни сайта, при спазване на настоящите общи и допълнителни условия.

Потребителят се съгласява с условията за ползване, като попълва формуляра за регистрация.

За да активира регистрацията си, потребителят трябва да изпрати смс с точно определен код на посочения номер.

При регистрацията си всеки потребител посочва потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни от сайта.

Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица.

Потребителят има право на достъп до профила си, личната информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция по всяко време и неограничено.

Потребителят има право да ползва информацията, публикувана в сайта за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.

Потребителите на сайта се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях информация в техния профил.

С публикуването на снимки, видео и аудио материали на сайта, потребителите декларират, че всички лица показани в тези материали са пълнолетни (навършени 18 години) и имат тяхното съгласие.

Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъдат достъпни на останалите потребители.

Информация, идентифицираща конкретен потребител и съдържаща се в базата данни на сайта, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

Потребителят се съгласява да не публикува материали, които:

 • нарушават интелектуалната собственост
 • съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица или агитират към расова, полова или етническа дискриминация
 • противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Условия за ползване
 • противоречат по какъвто и да било начин на българското законодателство
 • имат рекламна цел

4. Права и задължения на сайта


Сайтът се задължава да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни от него.
Сайтът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. Ако потребител на сайта, претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го потребител.
Сайтът не носи отговорност за щети, възникнали или във връзка с информация, публикувана на сайта.
Сайтът не носи отговорност за използването на лична информация, която потребителите избират изрично да разкрият.
Сайтът не се задължава и няма обективна възможност да проверява, каквато и да било, информация въведена от потребителите му, включително снимков материал и не носи отговорност за въведеното от потребителите, съдържание в сайта.

Сайтът и неговите администратори имат право да закрият и/или изтрият, ограничат достъпа до информация, услуги или профил на произволен потребител/и, по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушаване на настоящите условия.

Сайтът и неговите администратори имат право да извършват всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че потребителят е нарушил Условията за ползване.

Сайтът има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите (обявите и останалите функционалности) на сайта, без предварително да известява потребителите затова.

Сайтът има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява и т.н. всякакви рекламни материали и съобщения на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Сайтът не носи отговорност за щети, възникнали, заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Сайтът не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в сайта.

Сайтът има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугите от страна на всички свои потребители. Както и да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

Екипът на Rozovi.com Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта.